TKH: Coup Attempt Pulls the Nation into Deepening Chaos, Towards the Brink of Civil War

AKP will be defeated by organized people, not by a military coup!

Our country is in a great chaos. After Turkish Armed Forces (TSK) declared that they “seized the power”, our country has dragged in to another political crisis. All those developments are the consequences of the political climate that is created by AKP and its reactionist policies.

14 years of AKP government has a great deal of responsibility in our country’s current situation. The political crisis that our country is currently facing has to be evaluated by AKP’s foreign policy that is under heavy pressure as well.

Above anything this truth should be understood.

Present developments are exemplary to show the gravity of the situation that our country has fallen into. Our people should never forget those responsible for these developments, those who tried for this coup and the “mentors” behind this coup attempt.

Details of the attempted military coup is going to be revealed in the coming days. When the powers who are behind this coup are exposed, the other actors that have been supporting and defending those powers until today are going to be revealed as well.

This situation involving the bombardment of the parliament and people shooting each other cannot be tolerated. Moreover, lynching and beheading of the soldiers on streets have clearly shown that AKP is leading our country into a disaster.

While one Islamist group called Gulen sect was bombarding the parliament building from air, the other Islamist group who claimed that they are against them is beheading, calling on Jihad, and calling for violence.

This is the order and status of our country that they created!

Imperialism, that wants to bring our country to chaos, is guilty as well among AKP, Gulen sect which has created this regime collaboratively with AKP and bourgeoise.

Changing a counter-revolutionary government with another counter-revolutionary group that has risen from the same government will not bring anything new to our country. No one should build hopes for a “change” that would be brought by the attempted military coup. There is nothing more out there than two capitalist order’s forces bombing each other, beheading people and dying in streets.

This attempted coup has no meaning rather than it pushes our country a little closer to civil war and deepens the chaos.

Announcements and jihadist calls that were made from mosques continuously to call people to streets until morning shows our country is on the edge of great troubles.

This situation cannot be tolerated. The Second Republic, which is a regime of crisis, conflicts, exploitation and aggressiveness and its executors should be opposed as a whole.

The legitimate political movement of the working class is the only real answer to AKP and its reactionary-exploiting system not the the soldiers loyal yo imperialism and NATO that is created by the same reactionism.

We cannot escape from those violent actions that is created by Islamic reactionists, until we cut the chains and capitalism and abolish imperialism.

We now need organised legitimate struggle of the working class to oppose AKP. We cannot allow AKP’s responses to justify its urge for presidency system and a new constitution.

Only the organised power of the people shall overcome this reactionary, anti-laborist, collaborator and capitalist system.

tkh.org

AKP darbeyle değil, halkın örgütlü mücadelesiyle yenilecektir!

Ülkemiz büyük bir kaos içindedir. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir grubunun “yönetime el koyduğunu” açıklaması üzerine ülkemiz yeni bir siyasal krizin içine sürüklenmiştir. Bütün bu gelişmeler, AKP’nin ve onun gerici düzeninin yaratmış olduğu siyasal iklimin ve yönetimin sonucundan başka bir şey değildir.

Ülkemizin bu hale gelmesinde AKP iktidarının 14 yıllık yönetiminin büyük suçu vardır. Ülkemiz aynı zamanda dış politikada yaşanan sıkışmanın boyutlarıyla değerlendirilmesi gereken ciddi bir siyasi krizle karşı karşıyadır.

Öncelikle bu gerçek görülmelidir.

Bugün ortaya çıkan bu tablo, ülkemizin içine düştüğü durumun vehametini göstermesi açısından ibret vericidir. Bu tablonun “sorumluları”, darbe girişimine “yeltenenler” ve buna “akıl verenler” emekçi halkımız tarafından asla unutulmamalıdır.

Bütün bu gelişmelerin gerçekleri önümüzdeki günlerde tek tek ortaya çıkacaktır. Arkasındaki güçler açığa çıktığında, bu güçleri bugüne kadar koruyan ve kollayanların da maskeleri düşecektir.

Meclis’in bombalandığı, sokaklarda silahların ateşlendiği bu tablo kabul edilemez. Yine aynı şekilde, askerlerin linç edilmesi, kafalarının kesilmesi AKP eliyle yönetilen ülkemizin geldiği yeri göstermesi bakımından açıktır.

Resmi ağızlardan dillendirilen ve cemaat adıyla kodlanan İslamcı bir kanat Meclis’i uçaklarla bombalarken, cemaate karşı olduğunu söyleyen başka bir İslamcı kanat cihat çağrıları yaparak kafa kesmekte, resmi kurumlardan bunun için çağrılar yapılmaktadır.

Yaratmış oldukları düzen ve ülkemizi getirdikleri yer budur!

Bu tabloda AKP de, AKP ile kol kola bu rejimi kuran cemaat ve sermaye ile ülkemizi bir kaosa sürüklemek isteyen emperyalizm de suçludur!

Karşı-devrimci bir yönetimi, yine bu yönetimin içinden çıkan başka bir darbeci gücün değiştirmesinin ülkemiz için yeni bir şey olmayacağı açıktır. Yapılmak istenen darbe girişiminin, AKP eliyle kurulan bu rejimi değiştirmesi gibi bir hayale kimse kapılmamalıdır. Ortada sermaye düzeninin güçleri arasında savaş uçaklarının kullanıldığı, kafaların kesildiği, insanların öldüğü karşılıklı hamlelerden oluşan kanlı bir fotoğraftan başka şey yoktur.

Yapılan bu darbe girişimi, kaosun derinleşmesine ve ülkemizin iç savaşın eşiğine getirilmesine katkıda bulunmak dışında bir mana taşımamaktadır.

Birçok ilçe ve semtte sabah saatlerine kadar camilerden yapılan anonslar ve cihat çağrıları ülkemizdeki gericileşmenin hangi boyuta ulaştığını bir kez daha göstermiştir.

Bu durum kabul edilemez. Krizin, çatışmanın, sömürünün ve saldırganlığın düzeni İkinci Cumhuriyet ve onun yürütücüleri bir bütün olarak karşıya alınmalıdır.

AKP’yi ve onun gerici-sömürücü düzenini yok edecek şey; emperyalizm ve NATO’ya bağımlı askerler ile aynı tornadan çıkmış gericilik değil, emekçi halkın meşru siyasal eylemi olacaktır.

Ülkemiz işbirlikçiliğin ve gericiliğin acılarını yaşamaktadır. AKP eliyle kurulan bu rejimden kurtulmadıkça darbelerden, yıkımlardan, bomba atan savaş uçaklarından, kafa kesen gericilerden ülkemiz kurtulmayacaktır.

Şimdi AKP’nin attığı adımları boşa çıkartmak için emekçi halkın örgütlü meşru mücadelesine ihtiyaç vardır. Emekçi halkımız, bu siyasal atmosferden istifade edilerek başkanlık ve yeni anayasa gibi iki kritik başlıkta atılması muhtemel adımlara geçit vermemeli ve hızla örgütlenmelidir.

Bu gerici, emek düşmanı, darbeci ve işbirlikçi düzeni ancak ve ancak halkın örgütlü gücü değiştirecektir.

tkh.org

footer-logo

Advertisements